Actualitat

Les últimes notícies sobre el món immobiliari

Els 7 passos essencials per garantir un ús eficient de la calefacció

Al mes de setembre donem la benvinguda a la tardor, una estació en què comencen a arribar els primers freds i, a poc a poc, ens endinsem en un període en què les temperatures disminueixen progressivament.
És doncs, durant el mes de setembre, el moment ideal per fer el manteniment inicial de la caldera i començar a aplicar mètodes que ens ajudin a reduir el consum de calefacció amb un ús més eficient d'aquesta.
Cal tenir en compte que Andorra és un país de fred, i per tant, cal tenir en òptimes condicions la nostra calefacció i poder fer front a les baixes temperatures de l'hivern.

Per aquest motiu, des de Pisos.ad us hem preparat el següent checklist amb els 7 passos essencials per garantir un ús eficient de la calefacció, amb mesures prèvies a l'encesa i també amb accions efectives una vegada la calefacció estigui ja en ús.

 Revisa les connexions i verifica el correcte funcionament de la caldera

Abans de posar en marxa el nostre sistema de calefacció, el primer que haurem de fer és revisar que la caldera està correctament connectada. Aquesta simple acció ens evitarà, en gran manera, patir avaries per una mala connexió de qualsevol dels seus components. Per tant, serà tan important revisar l'endoll cap a la xarxa elèctrica com el conducte del gas i les preses d'entrada i sortida de l'aigua. També serà molt important verificar la correcta pressió de l'aparell, que haurà d'estar, per normal general, entre 1,2 i 1,5 bars com a màxim. Un cop finalitzem la verificació podrem encendre la caldera.

 Purga els radiadors i comprova que escalfen

Un altre pas essencial serà realitzar la purgació dels radiadors per tal d'eliminar l'aire acumulat en el circuit de calefacció i assegurar que l'aigua calenta es distribueix correctament i omple els radiadors. Amb aquesta acció evitarem que els radiadors estiguin a menor temperatura per la part superior i no escalfin amb el màxim potencial. Per fer-ho, s'haurà d'utilitzar la vàlvula de purga que incorporen tots els radiadors i sempre assegurant-nos que la caldera porta apagada com a mínim dues hores. En el següent vídeo podreu veure el pas a pas per realitzar la purga dels radiadors de forma òptima.

 

 Revisa possibles fuites i reforça aïllaments

No hi ha dubte que una gran part de la calor acumulada dins la llar s'acaba perdent per murs i finestres, sigui per petites escletxes o esquerdes, a vegades imperceptibles a primer cop d'ull.
Per aquest motiu, un altre pas important per garantir un ús eficient de la calefacció serà el de revisar que no hi hagin fuites per reixetes, baixos de les portes o finestres. En cas de detectar-les, el millor serà segellar-les amb massilla, silicona o cinta aïllant. En aquest sentit, també serà molt important assegurar el correcte aïllament tèrmic de les parets, sòls o sostres.

 Instal·la un termòstat i estableix una temperatura de confort adequada

L'ús d'un termòstat és un altre dels passos essencials que afegim al nostre checklist, ja que no només mesurarà la temperatura ambient de la llar, sinó que també transmetrà la informació a la caldera per aturar el funcionament d'aquesta cada vegada que s'arribi a la temperatura adequada, optimitzant al màxim el consum i, en conseqüència, la despesa generada. Per assegurar que el control de temperatura és el correcte, serà molt important col·locar el termòstat a 1,5 metres del terra i allunyar-lo de qualsevol corrent d'aire.

 Aprofita les hores de llum natural i adapta l'ús als teus horaris

 

Encara que sembli evident, aprofitar les hores de llum natural és un altre pas essencial per assegurar una reducció en la despesa en calefacció. Accions tan simples com mantenir les persianes pujades durant el dia i baixar-les quan el sol ja no incideix ens ajudaran a conservar molt millor la temperatura acumulada durant les hores prèvies.

 Reorganitza el mobiliari d'una forma eficient

Encara que no ho sembli, el mobiliari de la nostra llar i la seva distribució pot incrementar considerablement el consum en calefacció, ja que els mobles absorbeixen la calor reduint així la temperatura de l'ambient. Per aquest motiu, es recomana incorporar mobiliari a la nostra llar seguint una estructura eficient. En aquest sentit, els mobles que més calor absorbeixen són aquells fets de tela, com ara els sofàs o les butaques. Per tant, la millor opció és allunyar els mobles, les cortines i la roba estesa del radiador perquè l'aire calent pugui circular lliurement per tota la llar i aprofitar al màxim la font de calor.

 Ventila la llar durant les primeres hores del dia

Per tal de renovar l'aire a l'interior de la llar, és molt important ventilar els espais durant les primeres hores del dia. Amb cinc minuts serà suficient per garantir la correcta circulació de l'aire i renovar l'aire de l'interior de les estances.


24/9/2021