Actualitat

Les últimes notícies sobre el món immobiliari

Les transaccions immobiliàries creixen un 55,1% durant el primer trimestre de 2021

394. Aquest ha estat el nombre de transaccions immobiliàries totals realitzades durant el primer trimestre de 2021. Una xifra que representa un increment del 55,1% respecte al mateix trimestre de l'any passat, període clarament condicionat per l'inici de la pandèmia i que es va tancar amb un total de 254 operacions immobiliàries -xifra notablement inferior a les obtingudes durant els darrers anys i que va trencar amb la tendència alcista viscuda des de l'any 2015-.

                         

Terrenys i places d'aparcament, els béns immobles amb  amb major nombre de transmissions

Si ens fixem en la tipologia de bé transmès, els terrenys i les places d'aparcament han generat el major valor de transaccions, amb un total de 374 -xifra que ha suposat un increment del 34,5% respecte al mateix període de l'any passat-. Els pisos, habitatges unifamiliars i edificis han estat la segona tipologia de bé immoble més transmesa, amb un total de 349 operacions -una xifra que ha suposat un increment del 26,9% respecte al mateix període de l'any passat-.

Per últim, altres construccions (165 operacions) i locals comercials i magatzems/naus (11 operacions) completen la llista de béns immobles transmesos durant el primer trimestre de 2021. En valors totals, per tant, el nombre de béns immobles transmesos s'ha incrementat un 23,8% respecte al mateix període de l'any passat.

Increment de l'11,4% del valor dels béns transmesos        

A conseqüència d'aquest important increment d'operacions immobiliàries completades, el valor dels béns immobles transmesos també s'ha incrementat, passant dels 123.828.137 € del primer trimestre de 2020 als 137.980.294 € del primer trimestre d'enguany, una xifra que suposa un increment de l'11,4%.

                         

Pel que fa a les agrupacions de béns immobles, totes han incrementat el seu volum a excepció dels terrenys i places d’aparcament, el valor dels quals ha disminuït un - 19,6%. Si s'analitza el volum de superfície transmesa, expressada en metres quadrats, aquesta també ha augmentat un +53,0% respecte al mateix període l’any anterior, passant dels 60.052 m² als 91.851 m² del primer trimestre d'enguany.

Finalment, pel que fa al preu mitjà per metre quadrat dels pisos ha incrementat el +13,6% respecte al primer trimestre de l’any 2020.

Font: Govern d'Andorra - Departament d'Estadística

https://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia5921cat.pdf


6/5/2021