Actualitat

Les últimes notícies sobre el món immobiliari

T’expliquem tot el que necessites saber sobre la qualificació de l’eficiència energètica en l’edificació

Tot i que molts de vosaltres de ben segur ja coneixeu les tradicionals etiquetes de qualificació energètica i, fins i tot, sabeu interpretar-les, el cert és que en els darrers anys el Govern d’Andorra ha aprovat diferents mesures en aquest àmbit amb l’objectiu de promoure, encara més, la utilització racional de l’energia per a qualsevol ús en els edificis. Per aquest motiu, avui, al nostre blog, us expliquem tot el que necessiteu saber sobre la normativa vigent, la qual ha esdevingut en una qüestió cabdal tant per a propietaris com per a arrendataris o compradors. Comencem!

Quina normativa existeix actualment a Andorra?

Actualment, la qualificació de l’eficiència energètica en els edificis del país està regulada per la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc). A més, la normativa vigent compta amb el Decret del 29-1-2020 pel qual s’aprova el Reglament de la qualificació de l’eficiència energètica en l’edificació

LITECC

Quina és la seva finalitat?

La qualificació de l’eficiència energètica en els edificis té per objectiu principal informar i protegir els usuaris. Per fer-ho possible, la normativa preveu:

  • Millorar la transparència dins del mercat immobiliari en relació amb l’eficiència energètica i promoure així la utilització racional de l’energia per a qualsevol ús en els edificis.
  • Afavorir la presa de decisions mitjançant la regulació de la informació que reben els usuaris sobre la qualificació energètica i sobre els consums en l’edificació.

Quina informació proporciona?

Mitjançant diferents lletres, la qualificació energètica classifica, de més a menys, l’eficiència energètica d’un edifici o d’una unitat immobiliària. Al mateix temps, també informa del cost anual energètic aproximat en funció de l’immoble:

  • Classifica entre una A i una G l’eficiència energètica i les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.
  • Proporciona els consums anuals d’energia i un ordre de magnitud de les despeses associades a aquest consum.
  • Informa sobre la producció anual d’energies renovables, si escau.
  • Recomana les mesures de rehabilitació per millorar l’eficiència energètica de l’immoble.

Quan es necessita?

En els casos d’edificis de nova planta, la qualificació energètica s’elabora en finalitzar les obres. Pel que fa a edificis existents:

  • A partir de l’1 de gener del 2020 per a qualsevol compravenda (o transmissió onerosa del bé) d’un immoble.
  • A partir de l’1 de gener del 2023 per a qualsevol arrendament d’un immoble.

Quina caducitat té?

La validesa de la qualificació de l’eficiència energètica en l’edificació és de deu anys des del moment en què ha estat registrada a l’Administració. En els casos en què s’efectuïn obres o modificacions que incideixin en la producció o el consum energètic significativament, o bé es faci un canvi d’ús de l’edifici, caldrà renovar la qualificació.


5/1/2021